Helsingin vankila
Helsinki
rakennushistoriaselvitys
2013