Jyväskylä Rise-kampus
Jyväskylä
hankeselvitys, L1
2015