Helsingin vankilan alueen rakennushistoriaselvitys, muurin sisäpuolinen alue ja muurin ulkopuolinen alue, 2012-2013.